Nieuwe kansen

Kleinschalig wonen in de wijk met zorg op maat voor cliënten. Dat is de inzet van het huidige overheidsbeleid. Participatie en zelfredzaamheid zijn de sleutelwoorden. Wijknetwerken moeten hieraan invulling gaan geven: zorg dichtbij in de leefomgeving, gespecialiseerd als dat nodig is en gemakkelijk af te stemmen door samenwerking via zogenoemde wijkteams.

Het Max-Huis geeft als kleinschalige woonvorm in de wijk, met zorg op maat voor cliënten invulling aan dat overheidsbeleid. Het beleid wordt echter mede bepaald door de recente ingrijpende bezuinigingsmaatregelen. Het effect op termijn van die maatregelen is nog onzeker, maar vast staat dat er geen weg terug is naar de oude situatie.

Er moeten nieuwe oplossingen worden gevonden voor nieuwe problemen. Dat vraagt om out-of-the-box denken. Het Max-Huis laat zien dat een andere manier van denken en van doen nieuwe mogelijkheden en kansen creëert. Kansen voor (toekomstige) ouderen, maar ook voor gemeenten, zorgaanbieders, makelaars, woningcorporaties, bouwbedrijven en investeerders.

Een van de nieuwe oplossingen waarmee in Max-Huis de Vlinder wordt gewerkt is het Digitaal ZorgDossier. Dat is een thuiszorgdossier met een belangrijke noviteit: doordat het dossier met tablet, smartphone of pc te bewerken is, is de informatie direct digitaal beschikbaar. 

Het Digitaal ZorgDossier draagt bij tot transparant en maatschappelijk verantwoord ondernemen. En de efficiënte werkwijze zorgt zowel voor betere zorg als voor een beter bedrijfsresultaat.

De kennis en ervaring die is opgebouwd met Max-Huis De Vlinder in Heesch, hebben we vertaald naar een aantal informatieve adviesmodules. Deze zogeheten izi-modules zijn bedoeld voor organisaties en instanties in de ouderenzorg die willen innoveren; die hun bedrijfsvoering, dienstverlening en mind set willen aanpassen aan de zorgmarkt anno nu.

De izi-modules informeren en adviseren over thema’s als Scheiden van wonen en zorg en Zorgwoningen (ver)bouwen. De izi-modules bieden een routekaart naar innovatie en geven voldoende inzicht in de materie om op een verantwoorde manier innovatietrajecten of innovatieve projecten in gang te zetten.