Zorgaanbieders

Door de vergrijzing ontstaat er een groeiende groep (kwetsbare) ouderen. Deze groep heeft behoefte aan een complexe samenstelling van zorg, welzijn en wonen op maat en dat vraagt (op termijn) om een geïntegreerde aanpak. Organisaties en instanties moeten dus gaan zorgen voor samenhang en afstemming tussen zorg, welzijn en wonen (ketenzorg).

Een geïntegreerde aanpak vraagt van zorgprofessionals om over hun eigen discipline heen te kijken. In het kader van Max-Huisprojecten zouden zorgaanbieders allereerst een signalerende functie kunnen krijgen. Zij zien immers als eerste welke cliënten toe zijn aan de meer beschutte woonomgeving van een Max-Huis.

Vervolgens kunnen zorgaanbieders de betreffende cliënten ondersteunen in het traject van kennismaking met het Max-Huis. Begeleidende taken van zorgorganisaties kunnen ook worden ingezet in het Max-Huis. Samenwerking tussen instanties met elk hun eigen specialisme wordt zo bevorderd en overzorg wordt voorkomen. Zo krijgen cliënten op alle fronten een pakket op maat.

In Heesch is sinds 2011 Max-Huis De Vlinder operationeel. De kennis en ervaring die daarmee is opgebouwd, heeft een blauwdruk opgeleverd voor de organisatie en het maatschappelijk verantwoord exploiteren van een Max-Huis. Omdat we het Max-Huisconcept graag tot een brede toepassing zien komen, staan we ervoor open onze kennis te delen met zorgorganisaties (en anderen) die een Max-Huis willen gaan opzetten.