Over Max-Huis

Het Max-Huis is een innovatief wooninitiatief voor ouderen: een kleinschalige woonvorm in de wijk waar de bewoners, als dat nodig is, zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Een Max-Huis is aan de mogelijkheden van ouderen aangepast en levensloopbestendig gemaakt door onder meer een (trap)lift, verhoogde toiletten en toegankelijkheid voor rolstoelen.

De bewoners, alleenstaand of samen, beschikken over een eigen slaapkamer met wasgelegenheid en toilet, een eigen telefoonnummer en ze kunnen naar believen gebruik maken van de gezamenlijke keuken en woonkamer. De bewoners kunnen hun kamer uiteraard inrichten met persoonlijke spullen zoals foto's, schilderijtjes, etc.

De wijk is als woonomgeving bij uitstek geschikt om participatie en zelfredzaamheid van ouderen te vergroten. Mensen in de wijk zijn minder anoniem en de afstanden naar de lokale voorzieningen zijn kleiner, zodat zelf eropuit gaan gemakkelijker wordt. De winkels, het verkeer; in een woonwijk is het allemaal nét wat kleiner en overzichtelijker.

In een Max-Huis zijn wonen en zorg gescheiden; ouderen wonen er permanent en de woonlasten worden betaald uit hun persoonlijk inkomen. Het aantal bewoners (6 à12) maakt de woonlasten betaalbaar; zelfs met alleen AOW blijft er nog ruimte over voor persoonlijke uitgaven. Door deze scheiding zijn de geldstromen in een Max-Huis volkomen transparant.

Wanneer bewoners van een Max-Huis zorg nodig hebben, kopen zij die zelf in. De zorg is dus altijd afgestemd op de individuele wensen en behoeften. Dat betekent dat echtparen sámen in het Max-Huis kunnen blijven, ook als de een intensievere zorg nodig heeft dan de ander. Zelfs als palliatieve zorg nodig is, hoeven bewoners niet te verhuizen.

In Heesch is sinds 2011 Max-Huis De Vlinder operationeel. De praktijk toont aan dat voor de bewoners van een Max-Huis de maximale mate van zelfstandigheid wordt bewaard. Zorg op maat is er binnen handbereik en er is oog voor hun mogelijkheden. In een Max-Huis kunnen ouderen gewoon hun eigen leven leiden, in een gewone woonwijk tussen medeburgers.

Een andere manier van denken en van doen is de basis van het Max-Huis. Het levert een nieuw toekomstperspectief op voor ouderen. Maar ook voor andere partijen, zoals voor gemeenten, zorgaanbieders, makelaars, woningcorporaties en investeerders levert het Max-Huis nieuwe kansen op.

De kennis en ervaring die is opgebouwd met Max-Huis De Vlinder, heeft een blauwdruk opgeleverd voor de organisatie en het maatschappelijk verantwoord exploiteren van een Max-Huis. Omdat we het Max-Huisconcept graag tot een brede toepassing zien komen, staan we ervoor open onze kennis te delen met particulieren, zorgorganisaties (en anderen) die een wooninitiatief als het Max-Huis willen gaan opzetten.

Voor meer informatie over het (opzetten van een) Max-Huis kunt u met ons telefonisch of per e-mail contact opnemen.